Copyright 2000-2014 by Thomas Zinneman.  All rights reserved.

Reddish Egret Egretta rufescens